Advies nodig?    020-2613415    Showroom Amsterdam 
 
Zoek

The Shop Factory BV, gevestigd aan Dynamostraat 42, 1014BK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.theshopfactory.nl 
Dynamostraat 42

1014BK Amsterdam 
085-4017989 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Shop Factory BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekening nummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@theshopfactory.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Shop Factory BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Het verzenden van de door jouw aangevraagde samples
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming

The Shop Factory BV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Shop Factory BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Shop Factory BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

1. Persoonsgegevens / NAW / Bank / Contactgegevens bij “aankoop van producten”

Bewaartermijn = 2, 3 of 5 jaar
Reden = Garantie op producten. Het bewaartermijn van 2, 3 of 5 jaar hangt af van de garantie op een specifiek product.

2. Persoonsgegevens / NAW / Contactgegevens bij “bestellen van samples”

Bewaartermijn = 1 jaar
Reden = Begeleiden aankoopproces

Delen van persoonsgegevens met derden

The Shop Factory BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Shop Factory BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van The Shop Factory BV kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. The Shop Factory BV plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. 

Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. 

Automatisch gegenereerde informatie 

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op onze website. 

De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruit wordt om onze website te optimaliseren.

Google analytics cookies 

The Shop Factory BV maakt gebruik van google Analytics-cookies. Echter op een privacy-vriendelijke manier. Belangrijk om te weten:

  •        Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  •        Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (ip-adres wordt deels afgedekt)
  •        Wij hebbem “gegevens delen” heeft uitgezet binnen google analytics
  •        Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Adverteer cookies:

Hiermee kunnen we de effectiviteit van onze marketing en adverteer inspanningen beoordelen. Deze cookies worden beschikbaargesteld door onze derde partij partners om bezoeken en aanvragen te volgen en analyzeren. We delen geen persoonlijke informatie (zoals naam en email) met deze derde partijen, enkel website bezoek data wordt verzameld door dergelijke advertentie cookies, Uw site bezoek data zou eventueel wel gelinkt kunnen worden met andere persoonljke informatie die elders wordt verzameld door onze derde partij partners. Dergelijk externe data verrijking valt onder de privacy statements van deze derde partij partners.
Zie hieronder de derde partijen waarvan wij cookies gebruiken op onze website en hoe u hier op uit kunt schrijven.
 
Google Adwords (Advertising Cookies)

Onze website gebruikt Google Adwords Conversie Tracking cookies om de prestaties en gebruikserervaring, gerelateerd aan onze advertenties in het Google Search of bepaalde Google Display netwerk sites, te meten en te optimaliseren. Lees hier meer over Google’s privacy policy.

Opt-out: Bezoek Google’s Ads Settings

Doorgifte aan het buitenland 

The Shop Factory BV maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Shop Factory BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@theshopfactory.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

The Shop Factory BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Shop Factory BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via "avg @ theshopfactory.nl"

Filters
Sort
display

 
 
Hoe kunnen wij u helpen?
 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00. Of maak gebruik van het contactformulier.
 

  Telefoon Bel met onze klantenservice
020-2613415, bereikbaar van 09:00 tot 17:00
 

 Inmeet afspraak Wij komen vrijblijvend langs om in te meten.
 

  Offerte Vraag vrijblijvend een offerte aan.
 

  Showroom Bezoek onze showroom.
 

  Contactformulier Vul het formulier in en u ontvangt binnen 1 werkdag reactie van ons.
 

  FAQ Kijk in onze meest gestelde vragen portal